Nia - Don't Stop Dancing!

Debbie Rosas, ustanoviteljica in soustvarjalka Nia Technique, podaja informacije o sami tehniki, zgodovini in izobraževanju 1. stopnje - white belt, kot začetek zanimivega popotovanja do razumevanja lastnega telesa.